15 lipca, 2023

Kruszynek (Trichogramma ssp.) – błonkówka pasożytująca jaja szkodników

Kruszynek (Trichogramma ssp.) to jeden z najmniejszych owadów na świecie. Jest oofagiem czyli jego rozwój odbywa się w jajach innych owadów. Jest ich pasożytem. Różne gatunki kruszynka wykorzystuje się w biologicznej ochronie roślin przeciwko niektórym szkodnikom. W Polsce kruszynka najwięcej stosuje się na polach kukurydzy do zwalczania ekologicznego jaj omacnicy prosowianki.