20 marca, 2023

Jak i kiedy ciąć jeżynę bezkolcową?

Jeżyna bezkolcowa występuje w różnych odmianach. Większość owocuje na pędach dwuletnich, ale są odmiany dające owoce na pędach jednorocznych. Przy pielęgnacji jeżyny ważne jest regularne jej przycinanie.