8 kwietnia, 2020

Jak ograniczać gryzonie w sadzie bez chemii?

W przydomowych sadach, ale także i na działkach ROD spotyka się kilka gatunków gryzoni uszkadzających posadzone drzewka i krzewy owocowe. Najczęściej pojawia się nornik polny, nornica ruda, mysz polna, mysz zaroślowa, czy też karczownik ziemnowodny.