11 lutego, 2023

Mrówki mogą roznosić po ogrodzie nasiona chwastów

Pospolite mrówki spotykane w naszych ogrodach mogą brać udział w przenoszeniu nasion różnych gatunków chwastów z miejsca na miejsce. Są ich tragarzami.