15 lipca, 2023

Kruszynek (Trichogramma ssp.) – błonkówka pasożytująca jaja szkodników

Kruszynek (Trichogramma ssp.) to jeden z najmniejszych owadów na świecie. Jest oofagiem czyli jego rozwój odbywa się w jajach innych owadów. Jest ich pasożytem. Różne gatunki kruszynka wykorzystuje się w biologicznej ochronie roślin przeciwko niektórym szkodnikom. W Polsce kruszynka najwięcej stosuje się na polach kukurydzy do zwalczania ekologicznego jaj omacnicy prosowianki.
2 października, 2021

Grzyb owadobójczy Beauveria bassiana i jego rola w ekologicznej ochronie roślin

Beauveria bassiana to naturalnie występujący w przyrodzie grzyb owadobójczy, na bazie którego stworzono biopreparaty przeciwko niektórym szkodnikom roślin. Może pojawiać się samoczynnie i ograniczać różne owady, ale można go też celowo wprowadzać np. przez opryskiwanie roślin lub gleby.
2 kwietnia, 2020

Nicienie zwalczające szkodniki – jakie biopreparaty?

Nicienie to zwierzęta bezkręgowe. Najwięcej ich zamieszkuje środowisko glebowe. W biologicznej ochronie roślin zazwyczaj bazuje się na nicieniach należących do dwóch rodzajów: Steinernema oraz Heterorhabditis. Stosuje się je m.in. przeciwko pędrakom, opuchlakom, rolnicom, turkuciowi, owocnicom, ziemiórkom i innym szkodnikom.