29 października, 2023

Jak zabezpieczyć trawy ozdobne na zimę? – polecamy ich podwiązywanie (chochoły)

Trawy ozdobne to coraz częściej uprawiane w ogrodach rośliny. U gatunków i odmian średniowysokich i wysokich polecanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest ich jesienne podwiązywanie. To nie tylko dekoracja na zimę, ale i ochrona karpy korzeniowej.