25 marca, 2024

Budki lęgowe dla małych ptaków w ogrodzie

Budki lęgowe dla ptaków mają na celu pomoc ptakom w rozmnażaniu się. Są ważnym elementem ochrony bioróżnorodności. W małych ogrodach zwykle instaluje się budki dla małych ptaków, głównie owadożernych. Spotykamy zatem budki w typie A1, A i B. Warto z głową instalować budki lęgowe, aby nie skrzywdzić ptaków.