25 grudnia, 2022

Jak odróżnić larwy biedronki azjatyckiej od biedronki siedmiokropki?

Larwy biedronki azjatyckiej tak jak i biedronki siedmiokropki polują na różne szkodniki roślin, głównie mszyce. Nieraz obok siebie żeruje kilka gatunków biedronek. Jak odróżnić larwę siedmiokropki od azjatki?