19 lipca, 2020

Pomarszczone owoce borówki amerykańskiej – dlaczego zasychają?

Zdarza się czasami, że owoce borówki amerykańskiej nagle tracą na etapie dojrzewania jędrność, kurczą się, marszczą, a nawet zasychają na roślinie. Może im towarzyszyć zamieranie całej rośliny lub jej części albo też pojawiają się plamy na liściach i nekrozy na pędach albo sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, gdy cały krzew wydaje się zdrowy. Oto kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.