28 lipca, 2020

Sucha zgnilizna wierzchołkowa owocu pomidora

Nie każda plama na owocu pomidora to choroba grzybowa wymagająca użycia chemicznych środków ochrony roślin. Najlepszym tego przykładem jest sucha zgnilizna wierzchołkowa owocu pomidora. To choroba fizjologiczna związana z niedoborem wapnia (Ca) w roślinie. Nie wymaga stosowania ochrony roślin lecz nawozu.
5 maja, 2020

Nawożenie roślin w ogrodzie mocznikiem

Mocznik (Azot 46%) to nawóz powszechnie stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie, którego celem jest dostarczenie roślinom azotu. Dobrze na niego reagują rośliny, ale trzeba pamiętać, że są i przeciwskazania do jego użycia.
4 kwietnia, 2020

Jak zbadać glebę w ogrodzie?

Każdy ogrodnik i każdy rolnik żyjący z produkcji roślinnej wykonuje zwykle co roku analizę składu chemicznego gleby, na której gospodaruje – dotyczy to zarówno produkcji szklarniowej jak i pod chmurką. Ma to na celu poznanie jej składu odżywczego, wartości pH, a tym samym dostarcza wiedzę jakie nawozy, w jakiej ilości powinien zastosować pod konkretne rośliny, które uprawia.
4 kwietnia, 2020

Analiza gleby – gdzie wykonać?

Jednostkami, które w Polsce w sposób profesjonalny i urzędowy zajmują się badaniem m.in. jakości gleby są Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCHR) działające na obszarze całej Polski, w każdym województwie. Obok nich są także prywatne labolatoria. Bada się m.in. zasobność gleby w mikro i makroelementy, wartość pH, zawartość materii organicznej.