15 marca, 2023

Jak podkiełkować ziemniaki i kiedy to robić? A może tylko je pobudzić?

Bulwy ziemniaków można pobudzać do rozwoju lub podkiełkować. Pierwszy proces trawa krócej, a drugi dłużej. Oba pozwalają przyśpieszyć rozwój roślin. W ogrodnictwie hobbystycznym oba sposoby są stosowane przy uprawie pyr/kartofli/gruli.