11 lutego, 2023

Jak zwalczać chwasty bez chemii w ogrodzie?

Chwasty w ogrodzie potrafią całkowicie zagłuszyć rośliny na grządkach, ale i pod osłonami. W wielu przypadkach trzeba ograniczać ich liczebność. W artykule wskazujemy na niechemiczne metody odchwaszczania, z których wiele stosuje DIONP w swoim ogrodzie.