18 grudnia, 2023

Drobna plamistość liści kukurydzy (Aureobasidium zeae)

Drobna plamistość liści kukurydzy wywoływana przez grzyb Aureobasidium zeae to jedna z najpowszechniej występujących w Polsce chorób liści kukurydzy (zwykłej, cukrowej, ozdobnej, popcorn itd.). Przy silnym pojawie może poważnie obniżyć proces fotosyntezy i zaburzyć inne funkcje życiowe liści.