18 sierpnia, 2022

Ogórek odmiany Ekol F1 – pod osłony i do gruntu

Ogórek Ekol F1 to odmiana wczesna, partenokarpiczna (nie wymaga zapylania), równomiernie plonująca przez cały sezon wegetacyjny. Rośliny średniej wielkości, zwarte, pędy cechują krótkie międzywęźla, dlatego przybiera pokrój bardziej krzaczasty. Na roślinie przeważają kwiaty żeńskie.
12 sierpnia, 2022

Ogórek odmiany Pasalimo F1 – pod osłony i do gruntu

Pasalimo F1 to odmiana średniowczesna, partenokarpiczna (nie wymaga zapylania), równomiernie i obficie plonująca przez cały sezon wegetacyjny. Owoce wąskie, proste, wyrównane, nie wykazują tendencji do przerastania i gorzknienia.