parallax background

Licinek tujowiaczek i licinek jałowcowiaczek – groźne szkodniki żywotników, cisów i jałowców