parallax background

Jak podkiełkować ziemniaki i kiedy to robić? A może tylko je pobudzić?