parallax background

Żółta mszyca na oleandrze – mszyca oleandrowa (Aphis (Aphis) nerii)