parallax background

Burak ćwikłowy odmiany Nochowski – okrągłe, lekko spłaszczone czerwone korzenie