parallax background

Papryka ostra odmiany PCR – stożkowe owoce czerwono-pomarańczowe