parallax background

Tujofobia i tujoagresja a niechęć do tuj – dwie różne reakcje człowieka na żywotniki