parallax background

Rośliny na skalniaki: goryczka bezłodygowa (Gentiana acaulis)