parallax background

Pomarańczowe brodawki na pędach roślin? – to pasożytniczy grzyb gruzełek cynobrowy