parallax background

Pasożyty murarki ogrodowej – roztocz murarkowy (Chaetodactylus osmiae)