parallax background

Czarne liście gruszy – uwaga na zarazę ogniową (Erwinia amylovora)