parallax background

Cebula biała odmiany White Snowball – średniowczesna, uprawiana zwykle z dymki